Groepsinterventie schrijven

"Ieder kind met plezier in beweging."

- Kinderfysiotherapie Heerde

Openingstijden

Wij zijn elke werkdag open. Vandaag:

08:30 - 17.00

Contactgegevens

U kunt ons bereiken op 0578-696363 of mail naar [email protected]

Kinderen leren allemaal schrijven op de basisschool. Het is voor leerkrachten een uitdaging om alle kinderen leesbaar en soepel te leren schrijven. Dit lukt de meeste kinderen, maar niet voor alle kinderen verloopt het leren schrijven succesvol. We zien dat dit bij 10-30% van de kinderen niet zo vanzelfsprekend is. Deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig in de vorm van aanvullende instructie en oefening.

Uit onderzoek is gebleken dat kortdurende en gerichte ondersteuning effectief is om deze kinderen weer mee te kunnen laten doen met de klas. Om deze reden is de SASS – groepsinterventie opgezet: Samen Aan de Slag met Schrijven (SASS) – Groepsinterventie.

De interventie is geschikt voor kinderen uit groep 3 en 4 die moeite hebben met het produceren van een vloeiend, leesbaar handschrift. Er wordt in de klas gewerkt met een groepje van 4-6 kinderen. De interventie bestaat uit een gestructureerde opbouw met 6 lessen voor groep 3 en 8 lessen voor groep 4. Daarnaast oefenen de kinderen twee keer per week met buddy’s. 

De interventie wordt in eerste instantie gegeven door de kinderfysiotherapeut, maar de groepsleerkracht is vanaf het begin betrokken. De groepsleerkracht signaleert welke kinderen moeite hebben met schrijven middels de Handschrift-quickscan en de Schoolvragenlijst voor leerkrachten (SQT). Tijdens de interventie is de leerkracht betrokken en weet waar aan gewerkt wordt. Dit zorgt ervoor dat de leerkracht gedurende de week de leerlingen tijdens het zelfstandig oefenen en de andere lessen kan attenderen op de aandachtspunten. 

Het programma is zo ontwikkeld dat de kinderfysiotherapeut en leerkracht nauw samenwerken. Dit zorgt voor overdracht van kennis en vaardigheden en draagt hiermee bij aan professionalisering van de leerkracht op het gebied van handschriftontwikkeling. Hierdoor is het mogelijk dat de leerkracht de leiding overneemt van de kinderfysiotherapeut tijdens de groepsinterventie en de kinderfysiotherapeut ondersteunt waar nodig. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Kirsha Kamphuis, [email protected] of 0578-696363

"Ieder kind met plezier in beweging."

- Kinderfysiotherapie Heerde

Openingstijden

Wij zijn elke werkdag open. Vandaag:

08:30 - 17.00

Contactgegevens

U kunt ons bereiken op 0578-696363 of mail naar [email protected]

Scroll naar top