Algemeen

"Ieder kind met plezier in beweging."

- Kinderfysiotherapie Heerde

Openingstijden

Wij zijn elke werkdag open. Vandaag:

08:30 - 17.00

Contactgegevens

U kunt ons bereiken op 0578-696363 of mail naar [email protected]

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het werken met kinderen binnen de fysiotherapie vraagt een andere aanpak dan werken met volwassenen. De belangrijkste reden hiervoor is dat een kind nog in ontwikkeling is. Er is sprake van een voortdurend proces van groei, rijping en (dus) ontwikkeling. Als dat proces niet helemaal verloopt zoals het hoort, kan dat problemen geven waarbij de kinderfysiotherapeut soms kan helpen. Daarnaast vraagt het werken met kinderen een andere (pedagogische) benadering. Het is belangrijk om kinderen aan te spreken op hun niveau, je moet je kunnen verplaatsen in hun belevingswereld.

Een kinderfysiotherapeut is goed opgeleid en heeft na de basis(bachelor)opleiding fysiotherapie de vervolgopleiding (Master)kinderfysiotherapie afgerond. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?
De kinderfysiotherapeut van onze praktijk werkt altijd hulpvraag gericht. Dit houdt in dat (indien mogelijk) het kind wordt gevraagd wat zijn of haar hulpvraag is. Het kan ook zijn dat ouders en/of leerkrachten een hulpvraag hebben. Door middel van een intake, onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. Overleg met ouders, leerkrachten, huisartsen, consultatiebureauartsen en andere betrokkenen speelt hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen informatie geven over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met kind en ouders een behandelplan op.
De behandeling zal zoveel mogelijk functioneel en spelenderwijs plaatsvinden.

Kinderen van 0 tot 2 jaar worden vaak aan huis onderzocht en behandeld. Het kind blijft zo in de eigen vertrouwde omgeving zodat het zich prettig voelt en de kinderfysiotherapeut kan in de thuissituatie van het kind allerlei adviezen geven aan ouders/verzorgers die voor de behandeling van belang kunnen zijn.
Kinderen vanaf ongeveer 2 jaar worden (indien mogelijk) in de praktijk onderzocht en behandeld. Voor een goede begeleiding van deze iets grotere kinderen biedt de praktijk meer mogelijkheden en uitdagingen.


Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?
Vaak zijn ouders/verzorgers of leerkrachten degene die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, consultatiebureauarts, jeugdarts of kinderarts kan signaleren of een kind belemmerd wordt in zijn/haar ontwikkeling.

"Ieder kind met plezier in beweging."

- Kinderfysiotherapie Heerde

Openingstijden

Wij zijn elke werkdag open. Vandaag:

08:30 - 17.00

Contactgegevens

U kunt ons bereiken op 0578-696363 of mail naar [email protected]

Scroll naar top